Herb Geoportal Powiatu Buskiego
WCAG    Zmiana rozmiaru

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Buskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2017 poz. 1382) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Buskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Buskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Buski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Instrukcja obsługi geoportalu w postaci prezentacji multimedialnej
Instrukcja obsługi geoportalu i eusług
Instrukcja obsługi modułu Udostępnianie materiałów zasobu
Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://geodezja.powiat.busko.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków oraz osnów geodezyjnych
dostępne są do pobrania poprzez usługę wfs pod adresem:
http://geodezja.powiat.busko.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja podpisów cyfrowych:
Weryfikuj podpis
GEOPORTAL - tryb publiczny <br> Mapy powiatu - dostęp bez konieczności logowaniaGEOPORTAL - tryb publiczny
Mapy powiatu - dostęp bez konieczności logowania
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD <br> (<b>Zamówienie:</b> mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, wyrysu/wypisu, inne materiały z zasobu. Złożenie wniosku na naradę koordynacyjną)Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
(Zamówienie: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, wyrysu/wypisu, inne materiały z zasobu. Złożenie wniosku na naradę koordynacyjną)
Tryb chroniony Dostęp w trybie chronionym
Druki do pobrania (składane w formie tradycyjnej)
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu
Wniosek wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularz P5
Wniosek wniosku o udostępnienie rejestru cen nieruchomości - formularz P5
Wniosek o wydanie zaświadczenia, że rodzice/teściowie posiadali gospodarstwo rolne (DOC)
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (DOC)
Wniosek o zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków (DOC)
Wniosek o wydanie zaświadczeni, że działki nie były objęte uwłaszczeniem (DOC)
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB - formularz P2
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB - formularz P2
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT - formularz P3
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych GESUT - formularz P3
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 -formularz P4
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych BDOT500 -formularz P4
Wniosek o udostępnienie innych materiałów PZGiK - formularz P7
Wniosek o udostępnienie innych materiałów PZGiK - formularz P7
Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków - formularz P1
Wniosek o udostępnienie mapy zasadniczej lub mapy ewidencji gruntów i budynków - formularz P1
Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularz P6 (DOC)
Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - formularz P6
Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie i zajęcie nieruchomości Powiatu Buskiego w zwiazku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (DOCX)
Oświadczenie o zajęciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (DOCX)
Wniosek o udostępnienie mapy glebowo rolniczej
Wniosek o udostępnienie mapy glebowo rolniczej
Wnioski o dostęp do Geoportalu
Wniosek dane opisowe EGiB (DOC)
Wniosek dane opisowe EGiB
Wniosek Geoportal tryb chroniony; obsługa wykonawcy prac geodezyjnych (DOC)
Wniosek Geoportal tryb chroniony; obsługa wykonawcy prac geodezyjnych
Wniosek dane RCN (DOC)
Wniosek dane RCN
Wniosek zapytania komornicze (DOC)
Wniosek zapytania komornicze
Wniosek internetowe narady koordynacyjne - ZUD (DOC)
Wniosek internetowe narady koordynacyjne - ZUD
Regulamin Geoportal Powiatu Buskiego
Instrukcje obsługi e-usług
Dane kontaktowe pracowników Wydziału GKN oraz zakres ich działania